Caravaggisten zaalteksten

Museum Centraal Museum Utrecht
Tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa
Data 15 december 2018 – 24 maart 2019

Zaalteksten en bijschriften

Sterk Decoratie